Omgeving > Benadering van de energiecrisis > Duurzame energiebronnen  

Omschakeling op duurzame energiebronnen

Definitie: het kenmerk van duurzame energiebronnen is dat „ze zich vanzelf vernieuwen binnen een menselijke tijdschaal“.1

Er zijn drie centrale bronnen voor duurzame energie op aarde2:

  1. Zonne-energie (zonnestraling)
  2. Geothermische warmte
  3. Zwaartekracht van de maan (getijden)

isoplus-producten worden daar ingezet waar warmte of koude (bijv. stadskoeling) over een bepaalde afstand moet worden getransporteerd. Dit kan zijn van enkele honderden meters tot vele kilometers.

De energieverzorging uit duurzame bronnen wordt vaak decentraal geregeld. Dit brengt bepaalde uitdagingen met zich mee, als ook kansen voor de energiebranche.


[1]Wesselak V. & Schabbach T. Regenerative Energietechnik Springer Berlin / Heidelberg 2009, S. 53

[2] Vgl. Wesselak V. & Schabbach T. Regenerative Energietechnik Springer Berlin / Heidelberg 2009, Kap. 3