Omgeving > Benadering van de energiecrisis > Energie-efficiëntie > isoplus producten voor energie-efficiëntie  

isoplus producten voor energie-efficiëntie

De door isoplus geleverde producten kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de verhoging van de efficiëntie in de energieverzorging. isoplus levert onder andere producten voor de volgende gebruiksdoelen:

  • Wijk- & stadsverwarming biedt de mogelijkheid om de efficiëntie in de warmteverzorging te verhogen, vooral door afvalwarmte uit andere processen te gebruiken voor het verwarmen (zie ook WKK). De hoogwaardige warmte-isolatie van de isoplus-producten, vooral de hoogwaardige eigenschappen van het PUR-schuim, helpen om warmteverliezen in het warmtenet te minimaliseren.
  • Wijk- & stadskoeling heeft over het algemeen slechts een klein deel van de energie nodig die individuele airconditioners of andere koelinstallaties nodig hebben (zie ook kracht-warmte-koude-koppeling).
  • Olietransport: door een hoogwaardige warmte-isolatie kan ook bij het transport van ruwe olie of minerale olieproducten aanzienlijk veel energie bespaard worden.
  • Industriële leiding: ook in de industrie worden isoplus-producten ingezet om warme of koude vloeistoffen op een uiterst efficiënte manier te transporteren. De afstand waarover het transport plaatsvindt, kan uiteenlopen van enkele honderden meters tot vele kilometers.
  • Biomassa: juist bij kleinere biomassaprojecten op het gebied van wijkverwarming is het vaak de uitdaging om zo laag mogelijke materiaal- en installatiekosten voor een warmte- of koudenet te combineren met een zo laag mogelijk energieverlies. Hier biedt isoplus speciale oplossingen (bijv. flexibele leidingsystemen) en kan u door de jarenlange ervaring met raad en daad terzijde staan.