Omgeving > Energiebegrippen  

Fundamentele energiebegrippen

Over het algemeen worden de volgende energiebegrippen onderscheiden1:

Primaire energie: energie in zogenaamde ruwe toestand. Ze is nog niet geraffineerd of verwerkt voor gebruik (bijv. ruwe olie, zonlicht, etc.)

Eindenergie: Geraffineerde en verwerkte energie in een vorm dat deze door de eindverbruiker kan worden gebruikt (bijv. extra lichte stookolie, elektriciteit, etc.)

Nuttige energie: iedere vorm van energie die door de eindverbruiker benut kan worden. Ze ontstaat door het omzetten van de eindenergie in bijv. ruimteverwarming, beweging, electrisch licht, etc.

Op ieder omzetniveau ontstaat er verlies van energie die niet gebruikt kan worden. Hoe lager het verlies, hoe efficiënter het omzettingsproces. De verliezen die optreden, bepalen in grote mate hoeveel primaire energie er nodig is voor het vervaardigen van een bepaalde hoeveelheid nuttige energie.


[1] Vgl. Wesselak V. & Schabbach T. Regenerative Energietechnik Springer Berlin / Heidelberg 2009, pag. 4