Omgeving > Milieubescherming en duurzame ontwikkeling > Duurzaamheid in de isoplus-groep > Duurzaamheidsbijdrage door isoplus producten  

Duurzaamheidsbijdrage door isoplus producten

isoplus levert producten die bijdragen aan de verhoging van energie-efficiëntie. Energie-efficiëntie geldt als een mogelijke oplossingsstrategie voor de wereldwijde energieproblematiek en kan - mits intelligent ingezet - een zeer waardevolle bijdrage leveren aan de noodzakelijke verandering naar alternatieve energie.

Verder bieden onze producten de mogelijkheid om bepaalde duurzame energiebronnen in de bekende energieverzorging te integreren - en dan op een voor de verbruiker eenvoudige manier.

isoplus concentreert zich met zijn activiteiten op de volgende gebieden:

  • wijk- en stadsverwarming
  • wijk- en stadskoeling
  • energie-efficiënte en veilige transportleidingen voor olie
  • industriële processen
  • biomassa, landbouw en glastuinbouw

Door de verhoging van de energie-efficiëntie en de integratie van duurzame energiebronnen is het mogelijk om een duurzame ontwikkeling te bereiken in alle dimensies:

  • ecologie: bijdrage aan milieubescherming door de vermindering van negatieve externe effecten op het milieu
  • economie: juist de integratie van regionaal beschikbare duurzame energie biedt potentie voor regionale economische groei en voor het verhogen van de regionale toegevoegde waarde.1
  • maatschappelijk: energie-efficiëntie en duurzame energie kunnen huishoudens helpen om de kosten van het levensonderhoud naar beneden te brengen.

 

 [1] vgl. Henss Th. Fernwärme aus Biomasse und kommunale Nachhaltigkeit Ibidem Stuttgart 2008 pag. 94-103