Over isoplus > Kwaliteitszorg > Productie  

Kwaliteitszorg in de productie

De ISO 9001 norm is het operationele kader voor de kwaliteitszorg, of liever gezegd, het kwaliteitsmanagementsysteem. Bovendien worden bij de systeembouwonderdelen hogere veiligheidsmaatregelen genomen om direct vanaf het begin onvolkomenheden of inconsequenties te voorkomen. Hierdoor gaat de isoplus-groep soms zelfs veel verder dan de Europese EN 253 en 448 norm.

Om de productkwaliteit vanaf het eerste begin te garanderen, worden alle binnenkomende grondstoffen aan een uitgebreide controle onderworpen conform EN 253. Alle goedgekeurde leveranciers moeten ISO 9001 gecertificeerd zijn en moeten hiervan bewijzen kunnen overhandigen in de vorm van alle gevraagde of noodzakelijke testcertificaten. Verder zijn alle isoplus-medewerkers verplicht om na het afronden van hun werkzaamheden hun werk te controleren in overeenstemming met de integrale kwaliteitspolitiek. Bovendien worden alle tests en controles zoals genoemd in de richtlijnen door een onafhankelijke kwaliteitscontroleur uitgevoerd en gedocumenteerd.

Voordat de producten daadwerkelijk aan de klant worden geleverd, worden ze aan een eindinspectie onderworpen en het resultaat hiervan wordt zichtbaar gedocumenteerd. Alleen producten met een isoplus-kwaliteitssticker worden voor levering vrijgegeven.