Wijk- en stadskoeling > Kracht-warmte-koude-koppeling  

Wkk-koude-koppeling

Het begrip 'wkk-koude-koppeling' kondigt een nieuwe vorm van efficiënt energiegebruik aan. Wkk-koude-koppeling maakt het mogelijk om afvalwarmte uit thermische elektriciteitsopwekking (of afvalverbranding) en industriële afvalwarmte het hele jaar door optimaal te benutten. Door middel van de sinds lange tijd gebruikte WKK was het al mogelijk om de afvalwarmte te gebruiken voor het opwekken van warm water. Als de WKK wordt uitgebreid met een koude-koppeling is het bovendien mogelijk om afvalwarmte te gebruiken om te koelen.

De warmte wordt in absorptiekoelers omgezet naar koude. Deze absorptiekoelers bevatten een oplossing uit twee stoffen bestaande uit een oplos- en koudemiddel (bijv. water dat ammoniak heeft geabsorbeerd). Deze twee componenten onderscheiden zich door verschillende verdampingstemperaturen. Door verhitting worden beide componenten op basis van hun verschillende verdampingstemperatuur van elkaar gescheiden. Het koudemiddel (ammoniak) wordt via een vloeistofafscheider en een condensor weer afgekoeld. In de volgende stap komt het koudemiddel in een zogenaamde verdamper met een zeer laag drukniveau. Door de lage druk kan het koudemiddel al bij een lage temperatuur verdampen. Het koudemiddel neemt tijdens de verdamping de omgevingswarmte op en koeling is vervolgens het resultaat van dit proces. Het op deze manier verwarmde koudemiddel wordt in de absorber weer opgenomen door het oplosmiddel (water) en de kringloop begint opnieuw.

Indien de benodigde warmte-energie uit de afvalwarmte van andere processen kan worden gewonnen, kunnen airconditioners en andere koelinstallaties zeer energie-efficiënt werken. Juist op deze manier kunnen duurzame, milieuvriendelijke warmtebronnen zoals geothermie worden ingezet en kan men besparen op elektrische stroom die normaal gesproken nodig is voor airconditioners. In deze tijden waarin de stroomprijzen steeds hogere worden, kan dit dus ook een aanzienlijke financiële besparing opleveren. Bovendien is het ook nog goed voor ons milieu.