Netbewakingssysteem > Digitale meettechniek  

Digitale meettechniek

De digitale meettechniek wordt steeds populairder. Doordat de meetgegevens naar een computer worden gezonden en worden geanalyseerd, ontstaan er tal van nieuwe mogelijkheden om het bewakingsnet op te waarderen en uit te breiden.

In principe wordt er een verschil gemaakt tussen mobiele en stationaire apparatuur en afhankelijk van de eisen beslist men welke van de twee wordt ingezet. Bij de ontwikkeling van de apparatuur is er doelbewust rekening gehouden met de compatibiliteit tussen de apparatuur onderling, waardoor een probleemloze samenwerking mogelijk is tussen alle isoplus componenten.

Digitale meetmethode voor het standaard koperdraadsysteem

isoplus-digital-cu is een uiterst betrouwbaar en beproeft bewakingssysteem voor alle koperdraadsystemen c.q. draadsystemen op basis van pulspropagatiemetingen. De bewaking en lokalisatie van fouten in de leidingen wordt via een speciale pulspropagatiemeting uitgevoerd. Door de meting van de propagatietijd van de elektrische impulsen en de foutecho's kan de positie van de fout nauwkeurig worden gelokaliseerd. Door deze meetmethodiek kunnen ook meerdere foutlocaties gelijktijdig worden herkend en gelokaliseerd. Op deze manier kunnen ook interne fouten van het draadsysteem (draadbreuk, contact mediumbuis) zeer eenvoudig automatisch worden gelokaliseerd. De isoplus-software zorgt voor de volledige registratie en evaluatie van de meetgegevens. Via een nauwkeurige weergave van het impulsdiagram kunnen er ook nog handmatige analyses worden uitgevoerd. Hierdoor kan het systeem ook bij andere inzetgebieden worden gebruikt. Alle meetgegevens worden automatisch opgeslagen en kunnen dus op een later tijdstip worden gebruikt voor evaluatie en documentatie. Er kunnen maximaal 127 meetlocaties worden vastgelegd met een totale lengte van 1270 km. Hierdoor is het altijd mogelijk om het net op een economische manier uit te breiden.