Omgeving > Benadering van de energiecrisis  

Benadering van de energiecrisis

Vanuit het oogpunt van isoplus zijn er drie centrale benaderingen voor de langdurige problematiek in de energieverzorging:

  • Gedragsverandering: als de energieverbruiker zijn gedrag verandert, kan de vraag naar nuttige energie omlaag worden gebracht.
    Het resultaat hiervan is dat ook het primaire energieverbruik zal dalen. De behoefte naar nuttige energie zal dus dalen en ook de behoefte aan primaire energie. De verhouding nuttige energie/primaire energie blijft echter gelijk.
  • Verhoging van de energie-efficiëntie: door een vermindering in onproductieve energieverliezen daalt de behoefte aan primaire energie terwijl de vraag naar nuttige energie gelijk blijft. De vraag naar nuttige energie blijft gelijk, de verhouding nuttige energie/primaire energie stijgt echter (het gebruik van primaire energie stijgt), hierdoor daalt de vraag naar primaire energie.
  • Omschakeling op duurzame energiebronnen: dit verandert in het begin noch de vraag naar nuttige noch naar primaire energie. Door milieuvriendelijke, duurzame energiebronnen zal het negatieve effect op het milieu door de vraag naar energie worden verlaagd. Bovendien is het aanbod aan energie duurzaam veilig gesteld.