Omgeving > Benadering van de energiecrisis > Duurzame energiebronnen > Uitdagingen decentrale energievoorziening  

Uitdagingen decentrale energieverzorging

De energievoorziening uit duurzame energiebronnen wordt vaak meer decentraal georganiseerd en gestructureerd dan in het geval van de klassieke fossiele energievoorziening. Redenen hiervoor zijn onder andere:

  • de lage energiedichtheid (kwh/m3 of kg) van verschillende duurzame energiebronnen (bijv. hout) in vergelijking met fossiele energiebronnen (bijv. minerale olieproducten en kolen). Hierdoor wordt het transport van duurzame energie vanaf een bepaalde afstand oneconomisch.

  • beperkte locale hulpbronnen (bijv. geothermie)

  • de productie vanuit verschillende energiebronnen (bijv. zon, wind, geothermie, etc.) vindt vaak in verschillende regio's en op verschillende tijdstippen plaats.

Een decentrale energieverzorging biedt de kans om de energieverzorging vanuit een breder technisch en economisch perspectief te benaderen. Bovendien kan een brede laag van de bevolking participeren in het opwekken van energie.

Aan de andere kant gaan decentrale structuren ook met bepaalde uitdagingen gepaard. Op het gebied van netgebonden warmte- en koudeverzorging betekent dit dat er vaak gebruik wordt gemaakt van kleinere wijkverwarmingsnetten (c.q. -koudenetten).

Kleinere wijkverwarmingsnetten kenmerken zich vaak daardoor dat ze met relatief kleine diameters uitkomen en al kunnen functioneren met relatief lage aanvoertemperaturen. Hierdoor kunnen alternatieve producten en installatiemethodes tegen lage kosten worden toegepast. Aan de andere kant moeten de investeringskosten (zeker bij zeer kleine netten) worden gedragen door weinig afnemers. Hierdoor wordt het belangrijker om de investeringskosten voor de bouw van het net laag te houden.

Flexibele leidingen van isoplus kunnen hier uitkomst bieden. Flexibele leidingen combineren de gunstige installatietechniek van de haspel met een laag warmteverlies dankzij de superieure eigenschappen van de door ons gebruikte PUR-schuim isolatie.

isoplus heeft sinds 1974 ervaring met de bouw van zeer kleine tot zeer grote wijk- en stadsverwarmingsnetten. Hierdoor zijn wij een betrouwbare partner voor uw project. Wij geven u hierover graag advies! (contact).