Omgeving > Benadering van de energiecrisis > Energie-efficiëntie  

Verbeterde energie-efficiëntie

Afb.1: Effecten van een verhoging van de energie-efficiëntie
durch einen erhöhten Wirkungsgrad kann Primärenergieverbrauch gesenkt werden und der Nutzenergieverbrauch bleibt dennoch unangetastet

Definitie: Onder efficiëntie verstaan we in dit geval de samenhang in de verhouding tussen input en output. Hoe minder input er nodig is in verhouding tot de output, hoe efficiënter een proces verloopt.

Wiskundig uitgedrukt:

Hoe dichter η bij 1 ligt, hoe efficiënter het proces. Hoe dichter η bij 0 ligt, hoe meer verliezen er zijn.

De verhouding η kan men zien als werkingsgraad c.q. gebruiksgraad1.

Er zijn talloze mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verhogen. Voor een aantal van deze mogelijkheden levert isoplus uitstekende producten:

 


[1] Wesselak V. & Schabbach T. Regenerative Energietechnik Springer Berlin / Heidelberg 2009, pag. 35 f.