Omgeving > Benadering van de energiecrisis > Energie-efficiëntie > Nuttig effect en rendement  

Verklaring van de begrippen gebruiksfactor en rendement

Rendement: hiermee wordt de verhouding tussen de output en de input voor processen bij nominale belasting (bijv. nominale belasting van een verwarmingsinstallatie) bedoeld

Gebruiksfactor: in de praktijk worden installaties meestal niet geëxploiteerd met nominale belasting, maar wordt er meestal slechts een geringe bijdrage gebruikt. Indien er gewerkt wordt met een gedeeltelijke belasting, kan er een ander rendement ontstaan dan bij nominale belasting. Met gebruiksfactor wordt daarom de gemiddelde output/input verhouding tijdens een bepaalde tijdsperiode bedoeld. Indien deze periode een jaar beslaat, wordt er gesproken van een jaarlijkse gebruiksfactor.