Omgeving > Benadering van de energiecrisis > Gedragsverandering  

Gedragsverandering

[Translate to Netherlands (dutch):] Abb. 1: Auswirkungen einer Verhaltensänderung
[Translate to Netherlands (dutch):] durch Einsparung an Nutzenergie kommt es zu einer generellen Einsparung an nötiger Primärenergie

In gedragsverandering steekt een groot en in de politieke discussie vaak onderschat, potentiaal voor het verlagen van de vraag naar energie. Hier zou bijvoorbeeld kunnen worden gedacht aan het afzien van de stand-by-schakelaar1 of een veranderde houding ten opzichte van mobiliteit en reizen (vormen van carpool groepen, minder verre reizen, gebruik van efficiënte verkeersmiddelen zoals bus of trein). Net als het afzien van een consumptiegoed dat veel energie verbruikt kan bijdragen aan het verminderen van het energieprobleem. Daarbij kunnen gedragsveranderingen ook op andere gebieden een  positieve uitwerking hebben (denk bijvoorbeeld aan minder verkeerslawaai). Het initiatief hiervoor moet echter niet in de laatste plaats van de verbruikers uitgaan.


[1] zie ook Wesselak V. & Schabbach T. Regenerative Energietechnik Springer Berlin / Heidelberg 2009, hst. 2