Omgeving > Milieubescherming en duurzame ontwikkeling  

Milieubescherming en duurzame ontwikkeling

De vraag naar duurzame energie wordt steeds groter. De steeds duidelijker wordende klimaatverandering en ongelukken met kerncentrales zoals in Tschernobyl of Fukushima maken de noodzaak voor een verandering in de energieverzorging steeds groter.

Duurzaam betekent hier meer dan alleen milieubescherming. Het eindrapport "Our Common Future" van de "World Commission on Environment and Development" van de Verenigde Naties uit 1987 heeft een duidelijke stempel gedrukt op de moderne interpretatie van het begrip duurzaam. De Commissie, onder voorzitterschap van de Noorse minister president Gro Harlem Brundtland, bedong onder andere dat duurzame ontwikkelingen in staat moeten zijn om in de huidige behoeften te kunnen voorzien zonder het risico te lopen dat toekomstige generaties niet kunnen voorzien in hun eigen behoeften.

In deze moderne betekenis berust duurzaamheid op drie pijlers c.q. dimensies. Ecologie is er daar één van. Even zo belangrijk zijn de economische en maatschappelijke pijlers.

Duurzaamheid houdt steeds rekening met alle drie de pijlers. Een ontwikkeling is duurzaam wanneer deze minstens binnen één van de pijlers voor verbetering zorgt, zonder dat dit leidt tot verslechtering van een andere pijler.

isoplus neemt het thema duurzaamheid zeer serieus. Wij hebben er over nagedacht welke bijdrage een componentenproducent in de energiesector kan leveren en doen ons uiterste best deze bijdrage ook tot stand te laten komen. meer


[1] Henss Th. Fernwärme aus Biomasse und kommunale Nachhaltigkeit Ibidem Stuttgart 2008 pag. 13-18