Omgeving > Milieubescherming en duurzame ontwikkeling > Duurzaamheid in de isoplus-groep > Duurzaamheid in de productie  

Duurzaamheid in de productie

Vanuit het productiestandpunt bezien betekent duurzaam ondernemen voor ons allen:

  • milieubescherming in de productie (ecologische dimensie)
    gezondheidsbescherming van de medewerkers (sociale dimensie)

De isoplus-groep is in het bezit van meerdere milieucertificaten (ISO 14001) voor haar productiefaciliteiten. Wij streven er constant naar om de belasting op het milieu over de gehele productieketen tot een minimum te beperken of indien mogelijk zelfs te vermijden. Daarvoor nemen wij onder andere de volgende maatregelen:

  • gebruik van geselecteerde materialen
  • inzet van lage emissie productietechnieken
  • afval zoveel mogelijk recyclen


Om de gezondheid van onze medewerkers te beschermen worden er regelmatig interne testen uitgevoerd betreffende de arbeidsomstandigheden in samenwerking met externe experts.