Producten > Netbewakingssysteem  

Netbewakingssysteem

Kleine lekkages of bouwvocht kunnen tot grote schade leiden. Warmteverlies, corrosie van de leidingen en werkonderbrekingen kunnen het gevolg zijn. Vandaar dat isoplus waarschuwingssystemen aanbiedt die het gehele leidingtracé constant controleren op vocht en leidingschade.

In de door isoplus geproduceerde systemen worden in alle leidingen en hulpstukken standaard twee bewakingsdraden aangebracht, ingelegd in het schuim. Indien deze aan de juiste meetapparatuur worden aangesloten, kunnen lekkages of andere leidingdefecten vroegtijdig worden herkend en gelokaliseerd. De meetinstallaties met elektronische onderdelen worden in gebouwen, schachten of stand-alone units geïnstalleerd en zijn op deze manier zeer goed beschermd tegen vroegtijdige slijtage.

Niet alleen het moffengedeelte wordt bewaakt, maar iedere meter van het leidingtracé. Vocht in het PUR-schuim dat is ontstaan door een poreuze lasnaad, bouwvocht of een beschadiging aan de PEHD-mantelbuis wordt gemeld.