Producten > Netbewakingssysteem > Bewakingsapparatuur > IPS-Digital > KMS  

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
info(at)isoplus.nl

IPS-Digital®-KMS: compact meetstation

Het compacte meetstation KMS vormt binnen een te overzien IPS-Digital®-netwerk de feitelijke hardware en staat aan het startpunt van het bewakingstraject direct bij de besturingscomputer (desktop of notebook). De KMS bestaat uit een meetstation die aan het einde van de leiding is gemonteerd en een op maximaal 20 m daarvan verwijderde standaard pc waarop de SSW-software is geïnstalleerd.

Naar behoefte wordt een compact meetstation met 2- of 4-kanaaltechiek, KMS-2 of KMS-4, ingezet die onderling niet verbonden kunnen worden. Alle verzamelde informatie wordt gedigitaliseerd en via de RS 232 interface naar de besturingssoftware SSW c.q. de besturingscomputer gestuurd.

IPS-Digital®-Cu-KMS 2 / 4

Een Cu-KMS bewaakt en lokaliseert wijzigingen in de impedantie op maximaal 2.500 m sensordraad per kanaal. Hiervoor wordt de pulspropagatiemeting gebruikt. Daarnaast worden gelijk- en wisselspanning en Ohm-weerstand gemeten.