Producten > Netbewakingssysteem > Bewakingsapparatuur > IPS-Digital > MDS / MS  

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
info(at)isoplus.nl

IPS-Digital-MDS: station voor meetdata

Het centrale station voor meetdata MDS is een belangrijk onderdeel van de besturingscentrale van een IPS-Digital®-netwerk. Samen met een standaard desktopcomputer (PC) of notebook en de besturingssoftware SSW kan het volledige netbewakingssysteem worden bestuurd. De MDS is de interface tussen de besturingscentrale c.q. de pc en het netbewakingssysteem c.q. het leidingtracé.

Het station werkt met de meetlocaties (ML) samen. Deze vormen binnen een IPS-Digital®-netwerk de eigenlijke meethardware en zijn steeds aan de betreffende eindpunten van het bewakingsgedeelte direct aan het leidingeinde geplaatst. Afhankelijk van de behoefte worden meetlocaties met 2- of 4-kanaaltechniek, ML-2 of ML4, ingezet; de controle hiervan gebeurt via de MDS, c.q. de besturingssoftware SSW.

digitale Messdatenstation

IPS-Digital-Cu-MS 2 / 4

Een Cu-ML bewaakt en lokaliseert wijzigingen in de impedantie op maximaal 2.500 m sensordraad per kanaal. Hiervoor wordt de pulspropagatiemeting gebruikt. Daarnaast worden gelijk- en wisselspanning en Ohm-weerstand gemeten.