Wijk- en stadsverwarming > Opbouw van een warmtenet  

Opbouw van een warmtenet

In een warmtenet wordt warmte over vele kilometers van de producent naar de gebruiker geleid. Het transport gebeurt via voorgeïsoleerde pijpleidingen.

Normaal gesproken wordt water gebruikt als drager vanwege zijn grote specifieke warmtecapaciteit. Via de aanvoer wordt heet water naar de gebruikers geleid. Daar wordt de warmte al dan niet gescheiden door een warmtewisselaar aan het water onttrokken. Via de retourleiding loopt het afgekoelde water terug naar de warmteproducent en wordt het opnieuw verwarmd. Een warmtenet is dus een gesloten kringloop.

Tegenwoordig worden er eigenlijk alleen nog maar voorgeïsoleerde leidingen gebruikt voor warmte- (koude-) distributie. Dat betekent dat de isolatie al door de fabrikant wordt aangebracht en dat de leidingen op de bouwplaats alleen nog maar gelegd hoeven te worden. Het is gebleken dat de productie- en installatiekosten hierdoor dalen en de warmteverliezen sterk worden beperkt.

Voorgeïsoleerde leidingen hebben zich niet alleen als technisch superieur bewezen, maar ook nog eens als enorm kostenbesparend. Het zijn leidingen met een buitenmantel van polyethyleen (PE) en een isolatie van polyurethaan hardschuim (PUR). Door de combinatie van de lange levensduur, het lage onderhoud van de leidingen en bovendien de lage kosten van het leggen wordt het mogelijk om een wijdvertakt net op een economische manier te exploiteren.

De precieze opbouw van de leidingen is afhankelijk van de temperatuur van het water en de eisen die op de bouwplaats worden gesteld. In het bereik tot 140°C worden meestal starre voorgeïsoleerde leidingen gebruikt. Bij lage temperaturen kunnen flexibele leidingen die op rollen worden geleverd een alternatief zijn om de kosten van de investering te drukken. Flexibele leidingen kunnen een mediumleiding hebben van

isoplus produziert in modernsten Fertigungsanlagen seit über 35 Jahren Kunststoffmantelrohre und gehört zu den führenden Herstellern in Europa.

Ergänzt wird unsere Kompetenz durch ein umfangreiches diensten. Das macht isoplus zum Partner vieler Betreiber in Europa.