Wijk- en stadsverwarming > Opwekken van stadswarmte  

Opwekken van stadswarmte

Stadswarmte wordt meestal opgewekt in energiecentrales, WKK's (warmte-krachtkoppeling), afvalverbrandingsinstallaties, wijkverwarmingscentrales, stadsverwarmingsinstallaties of via geothermie.

Naast de conventionele brandstoffen zoals olie, gas en kolen winnen vooral afvalverbranding en biomassa steeds meer terrein. Daarnaast wordt er tegenwoordig steeds meer geprobeerd om solarthermie te integreren.