Wijk- en stadsverwarming > WKK  

WKK

Onder WKK (warmte-krachtkoppeling) wordt de gekoppelde productie van stroom en warmte verstaan. In thermische energiecentrales kan slechts een deel van de gebruikte primaire energie worden omgezet. De rest is afvalwarmte. In conventionele energiecentrales wordt deze afvalwarmte volledig aan de omgeving afgegeven.

Door WKK kan een groot gedeelte ervan als stadsverwarming worden gebruikt. Hierdoor is het mogelijk dat de energiecentrale een totaal rendement van ruim 90% bereikt. Warmtenetten brengen warmte naar de gebruiker waar het wordt gebruikt voor ruimteverwarming en/of het verwarmen van tapwater.

Aangezien thermische elektriciteitsopwekking alleen energie-efficiƫnt is bij een nuttig gebruik van afvalwarmte, geldt WKK ondertussen in veel landen al als een onmisbaar onderdeel van een moderne energievoorziening.