Netbewakingssysteem  

Netbewakingssysteem

Netbewakingssystemen vormen nog steeds een actueel onderwerp waarvoor de belangstelling nog altijd groeit. Waar in het begin alleen grote, uitgebreide netten voorzien werden van een leidingnetbewaking, hebben dalende aanschafkosten, technische innovaties en een verhoogd bedieningscomfort ertoe geleid dat netbewaking zelfs voor kleine tot middelgrote leidingnetten interessant is. Een constante, betrouwbare netbewaking zorgt ervoor dat defecten aan de leidingen waarbij vloeistoffen naar binnen c.q. naar buiten vloeien snel en eenvoudig worden opgemerkt zodat de gevolgen kunnen worden beperkt en dure reparaties worden voorkomen.

In de lekbewakingsoplossingen heeft IPS-Cu een vaste plek verworven en zich als goed bewezen.

Bij de benodigde bewakingsapparatuur kan een onderscheid worden gemaakt tussen analoge en digitale systemen, net als tussen stationaire en mobiele apparatuur. Via analoge apparatuur krijgen de gebruikers informatie over de status van het tracé (bijv.: "geen foutmeldingen" of "vocht aanwezig"). Voor de precieze lokalisering van de foutmelding (lokalisatie) moet er een meettechnicus bij worden gehaald die de nauwkeurige locatie bepaalt, middels een echopulsmeting. Digitale apparatuur geeft niet alleen een statusmelding, maar kan ook een automatische lokalisatie uitvoeren. De isoplus meetapparatuur is zo opgezet dat ze met de standaard aanwezige signaleringsdraden kan worden gebruikt, maar ook geschikt is voor andere systemen. Door deze flexibiliteit van de isoplus apparatuur is het mogelijk om gebruik te maken van een breed gebruiksspectrum en zijn de oplossingen altijd precies afgestemd op de behoefte van de klant.