Biomassa & landbouw  

Biomassa & landbouw

Biomassa wordt tegenwoordig gezien als een belangrijke peiler voor de energievoorziening van de toekomst. Leveranciers van primaire energie zijn vaak bedrijven uit de land- en bosbouw. Steeds meer van deze bedrijven streven er naar om hun primaire energiebronnen zelf om te zetten in warmte en stroom. Hierdoor neemt de toegevoegde waarde binnen het bedrijf soms duidelijk toe, met als gevolg dat er veel kleine wijkverwarmingsprojecten ontstaan. Hierbij heeft de leidingtechniek van isoplus zich al veelvuldig bewezen.

isoplus heeft zich o.a. toegelegd op de markt voor kleinere tot middelgrote projecten op het gebied van duurzame energiebronnen. Op technisch gebied zijn deze projecten niet heel anders dan klassieke stadsverwarmingsprojecten. De verschillen zitten vaak in de economische randvoorwaarden. Een decentrale energieverzorging vanuit een kleine tot middelgrote installatie kent veel kansen, maar ook uitdagingen.

Hierbij gaat het voornamelijk om het verbinden van lage investeringskosten met een hoge efficiëntie in de uitvoering. Het belang hiervan is bij kleine projecten vaak duidelijk groter dan bij grote projecten. Het productenprogramma van isoplus voor flexibele voorgeïsoleerde leidingen kan hier onder bepaalde voorwaarden een oplossing zijn.

De initiatiefnemers van kleinere projecten zijn vaak betrokken burgers die tot dan toe beroepsmatig weinig ervaring hebben in de energiesector. Het advies van een betrouwbare partner is in deze gevallen zeer belangrijk.

isoplus hecht al jarenlang grote waarde aan zeer goede opleidingen voor zijn verkoopmedewerkers. Zij zien zichzelf niet als pure verkoper, maar veel meer als adviseur voor de klant. Bij het merendeel van onze projecten zijn de verkoopmedewerkers al vanaf een zeer vroeg stadium betrokken bij de planning en begeleiden zij het project tot het helemaal is afgerond. Maar ook als een project al in gebruik is genomen, geven de isoplus medewerkers nog veel begeleiding, bijv. aan meettechnici bij netbewaking. De verkoopmedewerkers worden altijd op de achtergrond ondersteund door ervaren stadsverwarmingstechnici.

Op deze manier is het voor ons mogelijk u actief te begeleiden bij het vinden van een economisch en ecologisch optimale oplossing voor uw project. Neemt u gerust contact op - wij denken graag met u mee!