Wijk- en stadsverwarming  

Wijk- en stadsverwarming

Wijk- en stadsverwarming is de afgelopen 30 jaar steeds belangrijker geworden en neemt tegenwoordig een vaste plaats in op het gebied van economisch en duurzaam energieverbruik. Sterker nog; het is de enige optie die op een economisch verantwoorde wijze de overheidsdoelstellingen t.a.v. duurzame energiebesparing kan invullen.

De warmte wordt via warmtenetten naar de gebruikers getransporteerd die soms vele kilometers verderop zijn gevestigd. Zo zijn bepaalde vormen van economische en milieuvriendelijke warmtevoorziening mogelijk. Warmtenetten maken het bijvoorbeeld mogelijk om:

  • afvalwarmte uit stroomproductie (WKK), te gebruiken;
  • industriële afvalwarmte te gebruiken die anders verloren zou gaan;
  • meer geothermie te gebruiken;
  • kassenbouwcomplexen in de glastuinbouw te voorzien van warmte;
  • brandstoffen waarvan de productie zeer arbeidsintensief is (bijv. bepaalde vormen van biomassa) te gebruiken.
  • grote warmtereserves voor de warmtevoorziening te integreren. Warmtereserves kunnen bijvoorbeeld helpen om de werking van een elektriciteitscentrale te homogeniseren (bij WKK) en zo een beter rendement te bewerkstelligen. Bovendien kunnen fluctuaties gedurende de dag in de beschikbare warmte worden opgeheven (bijv. bij grote zonne-energie-installaties). Daarnaast kunnen er warmtereserves worden gebruikt om een tijdelijke overproductie van stroom (bijv. uit windkracht of zonnepanelen) in warmte om te zetten en op een zinvolle manier te gebruiken om te verwarmen. De opslag van warmte kan in individuele gevallen goedkoper zijn dan de opslag van stroom, bijv. in batterijen of centrales. 

De stadsverwarming voorziet alle woningen, openbare gebouwen en bedrijven van warmte die gebruikt wordt voor het verwarmen van tapwater en gebouwde omgeving. De warmte wordt via pijpleidingen van de producent naar de gebruiker vervoerd – schoon, energie-efficiënt en met geringe emissie.

isoplus produceert al ruim 35 jaar voorgeïsoleerde buizen in de meest moderne fabrieken en is daarmee de meest toonaangevende fabrikant van Europa.

Bovendien levert isoplus een breed scala aan ondersteunende diensten en dit maakt isoplus tot dé partner van veel energieproducenten in Europa.